T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2019-2023 Kültür Turizm Eylem Planı Çalıştayı

Samsun'da 2019-2023 Sektörel Eylem Planı kapsamında yer alan Kültür ve Turizm Eylem Planının hazırlanması amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Grand Amisos Otel toplantı salonunda Kültür Çalıştay’ı düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak çeşitli kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir topluluk bir araya gelerek 2019-2023 Eylem Planı kapsamında Samsun’la ilgili yapılması gerekenler üzerinde görüşlerini sundular.

Kültür Çalıştayı’ndan elde edilen olan veriler, geçtiğimiz günlerde yine aynı şekilde gerçekleştirilen Turizm Çalıştayı’ndan elde edilen verilerle birleştirilecek ve böylece Kültür Turizm Eylem Planı tamamlanacaktır.

Sonrasında hazırlanacak olan eylem planı Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve OKA temsilcilerinden oluşan bir üst kurul tarafından değerlendirilecekti

2.JPG  3.JPG

4.JPG