T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bafra Baraj Gölleri

Altınkaya Barajı, “Aşağı Kızılırmak Projesi” olarak adlandırılan , Altınkaya Barajı ve HES, Derbent Barajı ve HES ile Bafra Ovası Sulaması ve Islahı projelerini içine alan büyük projenin en önemlisi, en büyük ve kilit taşı olarak yapımına en önce başlanmış olanıdır. Altınkaya Barajının üzerinde yer aldığı Kızılırmak 78 000 km2 lik su toplama alanı ile ülkemizin 1/10‘unu kaplayan ve doğduğu Sivas-Erzincan illeri arasındaki Kızıldağ'dan Karadeniz'e döküldüğü yere kadar 1356 km boyu ile ülkemizin en uzun nehridir.Altınkaya Barajı HES Kızılırmak Havzası'nda işletmeye açılmış, inşa halinde ve planlanmış toplam 24 baraj ve santral içinde temelden 195 m yüksekliği, 16 milyon m3 gövde hacmi, 700 MW kurulu gücü ve yıllık 1,632 milyar kWh enerji üretimi bakımından en büyüğüdür. Baraj

2,9 milyar m3 faydalı depolama hacmi ile 20 km mansabında yer alan talvegden 62 m yüksekliğinde, 58,3 MW kurulu gücünde ve yıllık 257 milyon kWh enerji üreten Derbent Barajı ve HES'e sürekli su temin etmekte ve taşkın kontrolü yapmaktadır.